Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Uzņemšanas noteikumi
Skolotājiem
Vecākiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Vēsture
Skolas jubileja
Aktualitātes


»» Vasaras aktualitātes

»»
 
Vasaras nometne

»» 11.06.2016. 9. klases izlaidums Naukšēnos

»» 09.06.2016. Ķoņu skolas 9. klases izlaidums

»» 03.06.2016. 12. klases izlaidums

»»
 
Velosipēdistu apmācības

»» Sasniegumi
 • Megija Pārupe (7. klase), 3. pakāpe 12. atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē "Gadalaiki - rudens" tekstila tehnoloģijās 2. kārtā
 • Nils Devils Freimanis (1. klase), 1. vieta kombinētajā olimpiādē
 • Auce Liepiņa (2. klase), 1. vieta kombinētajā olimpiādē
 • Loreta Bērziņa (2. klase), 2. vieta kombinētajā olimpiādē
 • Tālis Ozols (5. klase), 2. vieta matemātikas olimpiādē, 3. vieta informātikas olimpiādē
 • Liene Engere (4. klase), 3. vieta matemātikas olimpiādē
 • Agate Irma Bētaka (5. klase), atzinība vizuālās mākslas olimpiādē
 • Diāna Ignatjeva (1. klase) 2. pakāpe Vidzemes reģiona skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā
 • Daniels Rudzītis (8. klase) 3.  pakāpe Vidzemes reģiona skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā
 • Diāna Kaužēna un Kristīne Lūse (10. klase) 2. pakāpe interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu izstādē - konkursā "Manas mājas" Vidzemē
 • Pūtēju orķestris, 2. pakāpe Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē Vidzemes reģionā
 • 2.-4. klašu koris,  2. pakāpe konkursā "Tauriņu balsis 2016"
 • 5.-9. klašu ansamblis, 2. pakāpe vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2016"
 • Auce Liepiņa (2. klase), 2. vieta Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkursā
 • Diāna Ignatjeva (1. klase), 1. pakāpe skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā, izvirzīta 2. kārtai
 • Daniels Rudzītis (8. klase), 1. pakāpe skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā, izvirzīts 2. kārtai
 • Loreta Bērziņa (2. klase), 1. vieta lasīšanas konkursā "Veltījums Latvijai”, 2. pakāpe skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā
 • Lauma Audijāne (3. klase), 3. pakāpe skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā
 • Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā (Mazo formu uzvedumi) 2. pakāpe (2.-9. kl. grupā)
 • Auce Liepiņa (2. klase), atzinība Vislatvijas jaunrades darbu konkursā "Ko gan es darītu, uzjājis Stikla kalnā"
 • Laura Smika (5. klase), Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas daudzināšanas raksts par 2. vietu asociācijas rīkotajā Aspāzijas un Raiņa 150. jubilejai veltītajā radošajā konkursā ar devīzi: "Ikkatrā stiepjas sīka stīdziņa no sidrabšķidrauta" (Aspāzija)
 • Marta Liepa - konkursa "ZAAO pastkarte" laureāe pirmsskolas izglītības iestāžu grupā
 • 2. klase, pateicība par piedalīšanos konkursā Latvijas skolēniem "Mežs - mūsu bagātība"
 • 7. klase, pateicība par piedalīšanos konkursā Latvijas skolēniem "Mežs - mūsu bagātība"
 • Ķoņu skolas 5. klase, pateicība par piedalīšanos konkursā Latvijas skolēniem "Mežs - mūsu bagātība"»»
 
13.05.2016. Pēdējai zvans»»
 
09.05.2016. Atvērto durvju diena

»» 06.05.2016. Eiropas dienas pasākums

»»
 
06.05.2016. Naukšēnu kultūras namā notiks Mātes dienai veltīts koncerts

»»
 
27.04.2016. Ķoņu skolā veselības dienas aktivitātes

»»
 
05.05.2016. Ķoņu skolā notiks Mātes dienai veltīts koncerts

»»
 
Iespēja skolēniem strādāt vasarā


Sīkāka informācija»»
 
28.04.2016. Leļļu teātra izrāde

»»
 
22.04.2016. Konkurss "Superpuika un Supermeitene"

»»
31.03.2016. Popiela
»»
23.03.2016. Olu krāsošanas darbnīca

»»
22.03.2016. Vecāku sapulce

»»
 10.03.2016. Erudītu konkurss

»»
 
29.02.2016. Žetonvakara izrāde

 »»
 
18.02.2016. jauno telpu atvēršanas svētki

»» 10.02.2016. ēnu diena

»»
12.02.2016. Valentīndienas balle


»»
Akcija "Savai skolai"

»»
 
Draudzīgais aicinājums

»»
25.01.2016. Iespēja fotografēties

»»
03.02.2016.Skatuves runas konkurss

»»
19.02.2016. Pasākums vecākiem

»»
 22.01.2016. Sniega virpulis

»» 15.01.2016. Labdarības koncerts

»» Ziemassvētku pasts

»»
 Ziemassvētku izrāde Naukšēnu kultūras namā 17.12.2015.

»»
 Ziemassvētku sarīkojums Ķoņu skolā 16.12.2015.

»»
 Vecāku klubiņa nodarbība

»» Informācija vecākiem

»»
Tikšanās ar rakstnieku U. Punkstiņu

»»
Svecīšu iedegšana 18. novembrī

»»
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts 16. novembrī


»»
 Konkurss "Glītākais rokraksts"

»» Mārtiņdienas pasākumi 9. un 10. novembrī

»»
Labo darbu nedēļa
»» Diktātu dienas

»» D
ārzeņu izstāde "Rudentiņš - bagāts vīrs"

Pirmsskolas izglītības grupiņā ''Cielaviņas'' no 25.09.-01.10. 2015. aplūkojama dārzeņu izstāde "Rudentiņš - bagāts vīrs''. Izstādi veidoja grupiņas bērni kopā  ar vecākiem.»»
 
24.09.2015. Aspazijai un Rainim veltīts Dzejas dienu noslēguma pasākums

»»
 25.09.2015. Olimpiskā diena

»»
Skolā darbu sāk psihologs

»»
Notiek projekts "Meža skola"

Biedrība Ķoņu kalna dzīves skola sadarbībā ar Meža attīstības fondu jau atkal uzsākusi interesanta projekta īstenošanu mūsu un kaimiņu novadu bērniem. Projekts saucas "Meža skola 3", un tā ietvaros bērni  piedalās zīmējumu, zināšanu un fotokonkursos, raksta radošos literāros darbus, darbojas un iegūst zināšanas par un ap mežu. Drīzumā gaidāms arī zināšanu konkurss starp vairākām klašu grupām. Lai mums veicas!

Aiga Stiere
»» Skolēnu autobusa grafiks

»»
01.10.2015. teātra izrāde
»» Naukšēnu novada vidusskolas skolēni un vecāki!

2015./2016. mācību gadu sāksim š. g. 1. septembrī:
 • skolas ēkā Naukšēnos Zinību dienas sākums plkst. 9.00
 • skolas ēkā Ķoņos Zinību dienas sākums plkst.11.00 (skolas autobuss aties plkst. 10.00 no „mazās” skolas Rūjienā, Skolas ielas 24).