Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Skolotājiem


Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs aicina apmeklēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus: "Pedagoģiskā sadarbība kā caurviju prasme kompetenču pieejas ieviešanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem vispārējās izglītības skolās" (36 st.)
Izglītojošas programmas Maizes mājā Cēsu pusē
VISC vadītāja prezentācija
Vizuālās mākslas konkurss "Priekules Ikars"
Aicina pieteikt bezmaksas praktiskās mācībstundas "Dzīvei gatavs" savā skolā
Aktualizēts projekta “Ieraugi, atklāj, saglabā!” nolikums
Latvijas Okupācijas muzeja pavasara programma
AS "Latvijas valsts meži" aicina pedagogus piedalīties 14. Eiropas Meža pedagoģijas kongresā
Bezmaksas iespēja lasīt latviešu autoru darbus e-grāmatas formātā
Neklātienes matemātikas skolas organizētie pasākumi
Dabas un tehnoloģiju parka "URDA" vides izglītības piedāvājums
Kursi pedagogiem audzināšanas jautājumos
Mācību un metodiskie materiāli par Eiropas tematiku
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas programmu piedāvājums